Urgent Drama - Rafael Spregelburd

Här berättar dramatikern Rafael Spregelburd om sin tillvaro i Argentina just nu och om sin pjäs "Farväl till Midgård", specialskriven för Urgent Drama. Verket kan nu ses på Fjärde Scenen, Folkteaterns digitala plattform. 

Here's the playwright Rafael Spregelburd, telling us about his life right now in Argentine and about his play "Leaving Midgard", written especially for Urgent Drama. Can now be seen at Fjärde Scenen, Folkteatern's digital platform. 

.....................................................................

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. 

Scenerna får premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

.....................................................................

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now 

In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. 

The scenes will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen 

.....................................................................

Urgent Drama 

Idé och regi: Frida Röhl

Dramatiker: Massamba Guèye, Jón Atli Jónasson, Alejandro Leiva Wenger, Pipsa Lonka, Mona Mansour, Alfian Sa'at, Sandra Selimović, Simona Semenič, Andrew Sheridan, Rafael Spregelburd, Maja Zade, Maya Zbib med flera 

Medverkande: Amed Bozan, Andrea Edwards, Nina Haber, Sanna Hultman, Benjamin Moliner, Lena B Nilsson, Sara Shirpey, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström, Emma Österlöf. (Clown: Zacharias Lilja-Nylander) 

Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 

Musik och ljud: Joachim Nordwall med flera 
Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. 
All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. 

Produktionskoordinator (Göteborg): Veronica Berg  
Produktionsassistent: Niklas Dahlström  
Ljudtekniker: Allan Anttila, Caroline Wickberg  
Belysningsmästare: Ludde Falk  
Ljustekniker: Zacharias Lilja-Nylander  
Rekvisita: Ulrika Brattberg  
Producent: Tina Grahn

Läs mer om Urgent Drama här!
Read more about Urgent Drama here!