Urgent Drama - Mona Mansour

Här berättar dramatikern Mona Mansour om sin tillvaro i USA just nu och om sin pjäs "Ordning och reda", specialskriven för Urgent Drama. Verket kan ses på Fjärde Scenen, Folkteaterns digitala plattform. 

Here's the playwright Mona Mansour, telling us about her life right now in USA and about her play "Things in Order", written especially for Urgent Drama. Can now be seen at Fjärde Scenen, Folkteatern's digital platform. 

.....................................................................

Urgent Drama - en serie digitala scener som speglar tillståndet i världen just precis nu. I tider av global kris finns också ett globalt engagemang. Därför har Folkteatern Göteborg kontaktat dramatiker från hela världen, och bett dem reflektera över den rådande situationen. Och det är akut. De får ett par dagar på sig att skriva en kort scen, som Folkteatern sedan lika snabbt filmar med teaterns skådespelare. 

Scenerna får premiär våren 2020 på Fjärde Scenen - Folkteaterns digitala plattform.

.....................................................................

Urgent Drama - a series of digital scenes that reflect the state of the world right now 

In times of global crisis there is also a global commitment. Therefore, Folkteatern has contacted playwrights from all over the world, and asked them to reflect on the current situation. And it is urgent. They spend a few days writing a short scene, which Folkteatern then films just as quickly with the theater's actors. 

The scenes will be presented in spring 2020 on Folkteatern's digital platform Fjärde Scenen 

---------------------- 

Urgent Drama

Idé och regi / Concept and directions: Frida Röhl

​Av / By: Massamba Guèye, Jón Atli Jónasson, Alejandro Leiva Wenger, Pipsa Lonka, Mona Mansour, Alfian Sa'at, Sandra Selimović, Simona Semenič, Andrew Sheridan, Rafael Spregelburd, Maja Zade, Maya Zbib med flera

Medverkande / Cast: Amed Bozan, Andrea Edwards, Nina Haber, Sanna Hultman, Benjamin Moliner, Lena B Nilsson, Sara Shirpey, Jonas Sjöqvist, Sara Wikström, Emma Österlöf. (Clown: Zacharias Lilja-Nylander)

Dramaturgiat / Dramaturgiat: Lucia Cajchanova, Alejandro Leiva Wenger, Magnus Lindman 

Musik och ljud / Music and audio design: Joachim Nordwall med flera
Ludde Falk har filmat och klippt alla filmer som är inspelade i Göteborg, samt klippt de filmer som är filmade i Stockholm av Morgan Röhl, Timmerfilm. / Ludde Falk has filmed and edited all of the scenes made in Gothenburg. Morgan Röhl (Timmerfilm) has filmed the ones made in Stockholm and Ludde Falk has edited.

All kostym är gjord av Magdalena Nilsson och Karin Höeg i samråd med ensemble och regissör. Clownkostymen kommer från föreställningen “Not based on a true story” på Folkteatern och är gjord av Charlotta Nylund. / All costume design is made by Magdalena Nilsson and Karin Höeg in consultation with the director.

Produktionskoordinator / Production coordinator (Göteborg): Veronica Berg
Produktionsassistent / Production assistant: Niklas Dahlström
Ljudtekniker / Sound engineer: Allan Anttila, Caroline Wickberg
Belysningsmästare / Lighting master: Ludde Falk
Ljustekniker / Light technician: Zacharias Lilja-Nylander
Rekvisita / Props: Ulrika Brattberg
Producent / Producer: Tina Grahn

Läs mer om Urgent Drama här!
Read more about Urgent Drama here!