Spelåret på Folkteatern 2023/2024

Folkteatern är en plats som lever, där samtiden blir utforskad och skärskådad. En plats där människor kan umgås med konsten och alla de frågor som den ställer. Ett hörn av Göteborg där allt är möjligt, där alla kan få hitta hem, om så bara för en stund. En plats inte som verkligheten, utan mer än verkligheten.

Vårt spelår handlar om drömmar, sorg, opera och dans och om utanförskap, normer och förväntningar. Om att vara på genomresa. Om konstens yttersta villkor och om människors största längtan. Vi klyvs på mitten, vi sågar upp golvet. Vi slåss med hink och spade. Och du är välkommen.