Folkteatern❤️ publiken

Folkteatern❤️ publiken. Vi längtar efter er.

#kärlekpådistans #vilängtarefterer #längtan #vilängtar #fysiskdistans #folkteatern❤️publiken #folkteaterngbg

 

Filmat material av Jonas Nyström och Jeanette Frank, Each and Other Films samt Nadim Elazzeh, NadimPhotography.

Musik av BF/C.